Durf Samenwerken

Waarom mensen apart zoeken, als ze samen kunnen leren?

In deze #DefinitieDuel aflevering (Apple / Spotify) stellen we het woord "Design sprint" scherp. Origineel uitgevonden als stappenplan, om problemen op te lossen en ideeën te testen op korte tijd. Maar wat zijn de beperkingen en merites? Wat kan die werkwijze vandaag betekenen?

Goede vragen brengen betere antwoorden

In de eerste episode rond 'design sprints (Apple Podcast hier)gaan we in op een paar belangrijke thema's:

  • De Betekenis van Design Sprints: Er word gesproken over de oorspronkelijke betekenis van design sprints en hoe deze evolueert: Focus op het samenbrengen van mensen en kennis om tot een concrete oplossing te komen, eerder dan de snelheid van het proces.
  • Het Belang van Probleemdefinitie: De discussie benadrukt het belang van een duidelijke en goed gedefinieerde uitdaging of probleemstelling voordat men aan een design sprint begint. Dit is cruciaal voor het succes van het hele proces.
Design Sprint Definitie Duel

Enthousiasme realiseert ideeën

In episode twee gaan we dieper op de werking rond sprints:

  • Samenwerking : hoe het samenbrengen van diverse expertises en perspectieven in een design sprint kan leiden tot betere, meer geïnformeerde besluitvorming en innovatie.
  • Uitdagingen van Implementatie: Het gesprek ging ook over de realiteit na een design sprint, zoals budgettaire beperkingen en organisatorische uitdagingen. Dit omvatte hoe men de voortgang en het enthousiasme kan behouden na afloop van een sprint.
  • De Rol van Data: Er werd besproken hoe belangrijk data is in het definiëren en valideren van problemen en oplossingen binnen een design sprint.
  • Fasering en Lange Termijn Visie: De noodzaak van een gefaseerde uitrol en het hebben van een langetermijnvisie bij het implementeren van de resultaten van een design sprint kwam ook aan de orde.

De keuze ligt bij u, de toekomst ook.

Wij helpen jou graag

Blijft u even hangen in todo-lijsten met container-termen als Roadmaps, UX, Strategie, Content, Data, Analyse, Transformatie…? Geen probleem. Als u focust op de interactie tussen mens en bedrijf dan krijg je invulling & werk je de rest gericht uit met experts.

Samen richting bepalen

In onze wereld vol snelle communicatie en duurzame systemen wil Vliegwiel geen ‘afhankelijke’ klanten creëren, maar focussen we op samen richting bepalen, tools creëren en reflexen opbouwen. Dat is nieuw. Dat is tijdelijk bijspringen met oog op duurzame versnellingen.

Wat u nodig hebt

Wat u nodig hebt voor uw start? Een nieuw project, een personeelslid dat meebouwt en een ambitie om tegelijk een indruk te maken, een respons uit te lokken én business-relevant te zijn.

Vraag nu uw kick-off