Heldere keuzes voor impactvolle dialogen?

Definitie Duel zet jargon ter discussie.

Veelvoorkomende termen zorgen vaak voor verwarring onder managers en professionals. Het is een dagelijkse taalstrijd.

De podcast "Definitie Duel" (Apple / Spotify) nodigt ervaringsdeskundigen uit voor dialogen. Samen gaan we op zoek naar helder begrip én betere samenwerking.

Definities?

Elk hoofdstuk levert een verhelderend vonnis: "Modewoord" "Vervuild" of "Vakjargon". Je kan de definities en samenvattingen uit de dialogen volgen op onze linkedin en instagram pagina's.

We gaan op zoek naar de zin & onzin van volgende termen:

 1. Branding - Met Julie Vandermeulen & Christophe Capens
 2. Digitale transformatie - Met Olivier Mangelschots & Seth Maenen
 3. Design Sprint - Met Laura Willems & Inti Valderas Caro
 4. User Experience Design
 5. Data Driven
 6. Storytelling
 7. Growth Marketing
 8. Agile

Je bereikt meer met dezelfde mensen wanneer ze tot dialoog komen, daarom ontkleedt de podcast #DefinitieDuel de woorden die conversaties voeden.

Praten mensen in jouw organisatie ook 'naast elkaar', waardoor je niet tot effectieve oplossing komt? Vliegwiel helpt je graag op snelheid, dat kan rechtstreeks in een gesprek met Koen Verbrugge (plan een kennismaking).


  Heb jij een woord dat je zou willen aanbrengen?
  Mail koen@vliegwiel.agency

  Waarom een vliegwiel installeren?

  Strategische keuzes, over departementen heen, vraagt om een facilitator & challenger?

  Wij begeleiden strategische keuzes

  Goede oplossingen vragen om betrokkenheid van verschillende expertises én iemand die zowel de focus bewaart als de vertalingen doet.

  Wij steunen multidisciplinaire teams

  Goede projecten groeien over tijd mits goede feedback in data & coaching

  Wij installeren werkwijzen met heldere data & feedback