Heldere keuzes voor impactvolle dialogen?

Definitie Duel zet jargon ter discussie.

Veelvoorkomende termen zorgen vaak voor verwarring onder managers en professionals. Het is een dagelijkse taalstrijd. De podcast Definitie Duel nodigt ervaringsdeskundigen uit voor dialogen. Samen gaan we op zoek naar helder begrip én betere samenwerking.

Definities?

Elk hoofdstuk levert een verhelderend vonnis: "Modewoord" "Vervuild" of "Vakjargon". Je kan de definities en samenvattingen uit de dialogen volgen op onze linkedin en instagram pagina's.

We gaan op zoek naar de zin & onzin van volgende termen:

 1. Branding
 2. Digitale transformatie
 3. Design Sprint
 4. User Experience Design
 5. Data Driven
 6. Storytelling
 7. Growth Marketing
 8. Agile


Beter nog: Het geeft een overzicht van de soorten keuzes, samenwerkingen en uitkomsten die je op 'nuchtere' wijze mag verwachten... Zodat je ook jouw intern vliegwiel vooruit kan helpen.


  Heb jij een woord dat je zou willen aanbrengen?
  Mail koen@vliegwiel.agency

  Waarom een vliegwiel installeren?

  Strategische keuzes, over departementen heen, vraagt om een facilitator & challenger?

  Wij begeleiden strategische keuzes

  Goede oplossingen vragen om betrokkenheid van verschillende expertises én iemand die zowel de focus bewaart als de vertalingen doet.

  Wij steunen multidisciplinaire teams

  Goede projecten groeien over tijd mits goede feedback in data & coaching

  Wij installeren werkwijzen met heldere data & feedback